Biz Kimiz ?
Anasayfa        Kurumsal
Stratejimiz ve Faaliyetler

Sektörümüzdeki diğer kuruluşların başlangıç ve gelişim süreçleri değerlendirildiğinde, şirketimizin geçen kısa süredeki büyüme ve gelişme hamleleri bizleri ileriye yönelik çalışmalarımız için daha da motive etmektedir.

Mevcut ve 2018 yılsonu hedef şube sayımız değerlendirildiğinde, İstanbul dışında yer alan şubelerimizle birlikte saha yönetimimizin çok daha aktif olması gerekliliği ön görülmektedir. Bu nedenle aktif olan saha yönetim kadromuzun “Bölge Müdürlükleri” şekline dönüştürülmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu çerçevede İstanbul içi organizasyonumuz, Anadolu ve Avrupa bölge müdürlükleri şekline getirilmiştir.

İstanbul dışından gelen talepler için de, büyükşehir merkezli bölge müdürlükleri tesis etme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde İzmir Bölge Müdürlüğümüzün kurulumu tamamlanmıştır.

Ayrıca, özellikle TOBB ödülleri kazanımı sonrası ürün ve markalarımızın tanınma ve bilinirliklerinin artması ile yurt dışından gelen talepler doğrultusunda bazı yabancı yatırımcılarla görüşülmüş ve şirketimizde İhracat Bölümünün kurulması çalışmaları da başlatılmıştır.

Özellikle İstanbul içi müşterilerimizin talepleri doğrultusunda “Pişmiş Döner” üretimi yatırım fizibiliteleri yapılmış ve 2016 Temmuz ayı itibari ile deneme üretimlerine başlanacaktır.

Halen üretime devam ettiğimiz merkez fabrikamızın yetersiz kalması nedeni ile İstanbul Esenyurt’ ta yeni bir tesis kurulumuna başlanmış ve bu yatırımda da sona gelinmiştir.

 

E - Bülten Üyeliği